Справка уведомление конс. годишен_2022

Наш Доп Доклад за прил политика възнгр_2022

Декларация по чл. 100 одитор

Декларация чл.100

Доклад дейност консолидиран 4-то 2022

Доклад одитор

Допълнителна информация консолидирана 4-то 2022

Консолидиран финансов отчет 1 2022

Консолидиран финансов отчет1-32_ 4-то

Програма за прилагане на стандарти за добро корпоративно управление

Неконсолидиран финансов отчет 1-35 1-во трим 2023

Допълнителна информация 31-03-2023

Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2023

Форма КФН Нова ИНД ГФО 31-03-2023

Доклад за дейността 31_03_2023

(п) 06_Doklad_za_deinostta_31-12-2022[ПРЕРАБОТЕН]

(п1) MSFO 2022 godishen[2693]

(п2) ДЕКЛ ЧЛ 100

(п3) 06_Progr_stara_za_prilagane_standarti_dobro_kopr_upravlenie[2695]

(п4) Наш Доп Доклад за прил политика възнгр_2022[2694]

04_Vutreshna_informaciq_31-12-2022-actuel

05_Dop_informaciq_31-12-2022_actuel

07Nash Dom Declaraciq_corp_upravl_2022

Dcl oditor_2022-godishen Nash Dom Declaraciq_corp_upravl_2022

sch politika str 1-35

Spisak doc za podavane kfngfo 2022 v html

Справки годишни и шестмесечни

Програма за прилагане на стандарти

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран

Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2022

Неконсолидиран доклад за дейността Януари-Декември 2022

Допълнителна информация към доклада за дейността 31.12.2022

Доклад на независимия одитор

Доклад за прилагане политика възнгражденията 2022

Декларация по чл.100

Декларация по чл.100 одитор

Вътрешна информация към доклада за дейността 2022

Отчет парични потоци

Отчет за финансовото състояние консолидиран към 31.12.2022

Консолидиран финансов отчет към 31.12.2022

Консолидиран доклад за дейността за периода Януари-Декември

Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството

Декларация чл.100

Вътрешна информация

Справка за ценните книжа

Отчет финансовото състояние неконсолидиран

Неконсолидиран финансов отчет

Неконсолидиран доклад за дейността

Допълнителна информация към доклада на дейността

Декларация чл.100

Вътрешна информация към доклада за дейността

Счетоводна политика 3-то 2022 merget 1-32

Отчет МСФО 3-то 2022

Отчет за измененията на собствения капитал 3-то_2022(2)

Доклад дейност 3-то 2022

Декларация чл. 100 3-то 2022

Справка за ценните книжа_30-09-2022_actuel

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран 3-то2022

Неконсолидиран финансов отчет

Допълнителна информация 3-то 2022 с подпис

Доклад за дейността_30-09-2022

Декларация по чл. 100 3-то 2022

Вътрешна информация 3-то 2022 подпис

Декларация по чл.100

Консолидиран доклад за дейността

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2022

Отчет за финансовото състояние консолидиран към 30.06.20022

Отчет в измененията на собствения капитал

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран

Отчет за паричните потоци

Неконсолидиран финансов отчет към. 30.06

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА

Допълнителна информация към дейността на дружеството към 30.06

Декларация по чл.100

Вътрешна информация

Отчет за финансовото състояние консолидиран

Отчет за паричните потоци

Консолидиран финансов отчет

Консолидиран доклад за дейността

Декларация по чл. 100

Счетоводна политика

Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.03.22

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.03.22

КФН отчети 31.12.2021 консолидиран

Допълнителна информация

Доклад за дейността

Декларация чл. 100

Вътрешна информация

485100ICCTP9I02U2L26-20211231-BG-CON

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

НАШ ДОМ АД ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2021

03_Forma otchet ot KFN_indiv_godishen_2021

485100ICCTP9I02U2L26-20211231-BG-SEP

Справки годишни и шестмесечни на консолидирана основа

Отчет за промени в собствения капитал

Консолидиран финансов отчет

Консолидиран доклад за дейността

Декларация по чл.100

Декларация по чл.100

Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 31.12.2021

Вътрешна информация към доклада за дейността и състоянието на дружеството към 31.12.2021

Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2021

Неконсолидиран финансов отчет към 31.12.2021

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.12.2021

Отчет за паричните потоци

Консолидиран финансов отчет към. 30.09.2021

Декларация по чл.100

Отчет за финансовото състояние Консолидиран

Консолидиран доклад за дейността за периода Януари-Септември 2021

Форма отчет КФН към 30.09.2021

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 30.09.2021

Неконсолидиран финансов отчет към 30.09.2021

Неконсолидиран доклад за дейността за периода Януари-Септември 2021

Допълнителна информция към доклада за дейността към 30.09.2021

Декларация по чл.100

Вътрешна информация към доклада за дейността за 3-то тримесечие

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2021 г

Счетоводен баланс 2-ро тримесечие -2021_33

Отчет за финансовото състояние консолидиран 2-ро тримесечие 2021

Декларация по чл.100 2-ро тримесечие 2021

Консолидиран доклад за дейността към 30.06.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ЮНИ 2021

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2021

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 3.06.2021 .

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.100 1-во ТРИМЕСЕЧИЕ 2021

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.03.2021

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА НЕКОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.03.2021

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2021

ДОКЛАД ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПОЛИТИКА ДОХОДИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЛ. 100 ОДИТОР

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.12.2020

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-МАРТ 2021 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО към 31.03.2021 г.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО към 31.03.2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.03.2021 г.

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ към 31.03.2021 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН към 31.03.2021 г.

ДОКЛАД ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ПОЛИТИКА ДОХОДИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 100 ОДИТОР

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ1.12.2020 3

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.100

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА КОНСОЛИДИРАНА ОСНОВА КЪМ 31.12.2020

КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл. 100

НЕКОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2020

Счетоводен баланс на индивидуална основа към 31.12.2020

НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран

Декларация по чл.100

Консолидиран доклад за дейността към 30.09.2020

Счетоводен баланс към 30.09.2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.09.2020 .

Отчет за финсовото състояние консолидиран 3-то тримесечие 2020 г.

Декларация по чл.100

Неконсолидиран доклад за дейността за 3-то тримесечие 2020 г.

Счетоводен баланс на индивидуална основа 3-то тримесечие 2020. г

Неконсолидирн финансов отчет към 30.09.2020 г.

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран 3-то тримесечие2020 г.

Политика доходи

Декларация по чл. 100 2-ро тримесечие 2020

Консолидиран доклад за дейността за периода Януари-Юни 2020 г.

Счетоводен баланс

Отчет за финансовото състояние консолидиран към 30.06.2020 г.

Консолидиран финансов отчет към 30.06.2020 г

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НЕКОНСОЛИДИРАН КЪМ 31.12.2019 г

Декларация корпоративно управление 2019

Декларация по чл. 100Н консолидиран

Счетоводен баланс на консолидирана основа към 31.12.2019

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.12.2019

Декларация по чл.100 одитор 2019

Консолидиран доклад за дейността годишен 2019 г.2019

Консолидиран финансо отчет към 31.12.2019 г.

Доклад на независимия одитор годишен 2019

Отчет за финансовото състояние консолидиран годишен 2019

МСФО 31.03.2020 индивидуален

МСФО консолидиран 1-во тримесечие 2020

Счетоводна политика индивидуален31.03.2020

Счетоводна политика консолидиран 1-во тримесечие 2020

КФН Индивидуален 31.03.2020

КФН Консолидиран 1-во тримесечие 2020

Доклад дейност консолидиран 1-во тримесечие 2020

Вътрешна информация 31.03.2020 индивидуален

Декларация чл.100 консолидиран 1-во тримесечие 2020

Допълнителна информация 31.03.2020 индивидуален

Доклад за дейността 31.03.2020

Декларация чл.100 индивидуален  31.03.2020

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 30.06.2020

Неконсолидиран финансов отчет към 30.06.2020

Счетоводен баланс на индивидуална основа към 30.06.2020

Вътрешна информация към доклада на дейността на дружеството към 30.06.2020

Допълнителна информация към дейността на дружеството към 30.06.2020

Неконсолидиран доклад за дейността към 30-06-2020

Декларация по чл.100 индивидуален 30.06.2020