Отчет за финансовото състояние консолидиран към 31.12.2018

КФН Консолидиран годишен към 31.12.2018

КФН 4-то тримесечие 2018 консолидирани

КФН 30.06.2018

КФН 31.03.2018

КФН 31.12.2018

КФН 31.12.2018 годишен КФН консолидиран 30.09.2018

КФН отчети консолидиран 30.06.2018

КФН отчети консолидиран 31.03.2018 МСФО 3то тримесечие 2018

МСФО 30.06.2018

МСФО 31.12.2018

МСС 4то тримесечие 2018 консолидиран

МСС 31.03.2018

МСС 2018 годишен

МСС консолидиран 30.06.2018

МСС консолидиран 30.09.2018

МСС консолидиран 31.03.2018

Отчет КФН индивидуален 3то тримесечие2018