Уведомление

СПИСЪК НА ПРИСЪСТ АКЦ на 15-03-2022

Протокол от ОСА на НД 15-03-2022 (final)_П

Книга на акционерите

Обява в ТР общ статус

Дневен ред ОС_15-03-2022

Пълномощно акционер

Материали_обединени_ОС_15-03-2022

ПОКАНА_5_ОС_15-03-2022

ПРОТОКОЛ_5_СД_НАШ_ДОМ_31-01-2022

ПОКАНА_5_ СД Наш Дом_31-01-2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ ГОДИШНО ЗАСЕДАНИЕ

ОДИТЕН КОМИТЕТ

03_ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ – Наш Дом България

03_ СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ – Наш Дом България (1)

КНИГА НА АКЦИОНЕРИТЕ

ПОКАНА

Материали Управителен съвет 2021