Считано от 03-10-2021 г длъжността ДВИ  в Наш Дом България Холдинг ще се изпълнява от Григор Петков Кръстев  тел +359879474040

Дневен ред Общо събрание Наш Дом България холдинг АД за 2020 година

Покана за участие в събрание

Обява покана

Материали за общото събрание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 2021

Книга на акционерите към 06.09.2020

Списък на присъствалите акционери

Протокол от редовно годишно събрание

Уведомление Наш дом за провеждане на годишно събрание

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ОБЩ СТАТУС

ОБЯВЕНИ АКТОВЕ

ДЕЛО

 

Назначено ново ДВИ Борислава Иванова Ванева от 01.08.2020 година с  домашен адрес гр София община Столична ПК 1000 бул. Патриарх Евтимий 36 вх Б  ет 2 ап 8  тел +359879474040 и адрес за кореспонденция България община Ловеч град Ловеч ПК 5500 ул Арександър Кусев 20  тел. +359879574040

Справка назначение Борислава Ванева 01.08.2020