Новини

Назначено ново ДВИ Борислава Иванова Ванева от 01.08.2020 година с  домашен адрес гр София община Столична ПК 1000 бул. Патриарх Евтимий 36 вх Б  ет 2 ап 8  тел +359879474040 и адрес за кореспонденция България община Ловеч град Ловеч ПК 5500 ул Арександър Кусев 20  тел. +359879574040

Справка назначение Борислава Ванева 01.08.2020