гр. Ловеч

ул. „Александър Кусев“ № 20

Управител: Андрей Тенев

моб.: 0879 40 00 61

e-mail: andrey.tenev@gmail.com