Отчет за финансовото състояние консолидиран към 31.03.2024

Консолидиран финансов отчет към 31.03.2024

Консолидиран доклад за дейността към 31.03.2024

Допълнителна информация към доклада за дейността на дружеството към 31-03-2024

Декларация по чл.100

Вътрешна информация към доклада за дейността на дружеството към 31-03-2024

03_SPRAVKA_UVED_CONS_godishen_2023

Неконсолидиран финансов отчет към 31.03.2024

Отчет за финансовото състояние неконсолидиран към 31.03.2024

Неконсолидиран доклад за дейността Януари-Март 2024

Допълнителна информация към доклада за дейността към 31.03.2024

Декларация чл.100

Вътрешна информация към доклада за дейността 31-03-2024

03_Forma-KFN_NOVA_IND_GFO_31-03-2024_actuel